HTT d.o.o., Pirče 19, 1336 Kostel | +386 1 894 80 80 | htt@siol.com

Prikolice iz našega proizvodnega programa

Prikolice s ponjavo

Prikolice s kesonom

Za prevoz vozil

Nizkonoseče

Gozdarske

Namenska podvozja

Specialne prikolice

Lahke prikolice

Predelave

Namenska dodelava vozil

Nadgradnje lahkih kamionov

Gozdarske nadgradnje

Nadgradnje za prevoz vozil

Nadgradnje s kesonom

Nadgradnje s ponjavo

Predelave